Étiquette : Reina Shiihashi. Scénario : Tadashi Nohara